Služby

–          Tvorba programov na zákazku

–          Predaj a servis vlastných programov

–          Úprava už existujúcich programov podľa požiadaviek užívateľa

–          Inštalácia programov u zákazníka, ich predvádzanie a školenie

–          Predaj a dodávka výpočtovej techniky   s možnosťou inštalácie priamo u zákazníka

–          Rekonštrukcia operačných systémov a produktov firmy Microsoft

–          Inštalácia a nastavenie antivírovej ochrany s možnosťou odvírenia techniky

–          Inštalácia internetu u zákazníka s možnosťou školenia

–          Návrh systému zálohy dát

–          Oprava výpočtovej techniky / LCD monitory, tlačiarne, notebooky, MB –základne dosky .. /

–          Obnova a záchrana dát z poškodených alebo nedostupných HDD

–          Tvorba web stránok a internetových prezentácií